Külaseltsist
Kautjala-Patika külaselts on registreeritud 29. aprillil 2009. aastal.

Külaseltsi eesmärk on aktiviseerida kohaliku kogukonna koostööd ja kavandada Kautjala ja Patika külade arengut ja koostööd teiste küladega, samuti vahendite leidmine kohaliku arengu ja ühistegevuse rahastamiseks.

Seltsi juhib 3-liikmeline juhatus, sellesse kuuluvad Taivo Pahmann, Triin Sepp ja Margus Vain.

Külaselts lähtub oma tegevuses Vabaühenduste Eetikakoodeksis sätestatud eetilise tegevuse põhimõtetest.

Külaseltsi leht Facebookis: