patika platsid puhtaks

2018. a Kohaliku Omaalgatuse Projekti taotlusvoorust taotlesime rahalisi vahendeid külaseltsile murutraktori Husqvarna TS238 soetamiseks.

Projekti kogumaksumus oli 2515 eurot, millest 2000 eurot saadi KOP'i taotlusvoorust ja osa omaosaluse rahast Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi kaudu Rae Vallavalitsuselt. Osa raha panustasime ka külaseltsi varasematel aastatel kogutud omatulu arvelt.
Murutraktor on peamiselt ette nähtud külaseltsi kasutuses olevate kinnistute hooldamiseks, kuid vastavalt murutraktori kasutuskorrale on võimalik murutraktorit kasutada külaelanikest vabatahtlikel ja teistel soovijatel.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastust ja taotlusvoorusid korraldab Harjumaal Harjumaa Omavalitsuste Liit. Info Programmi kohta leiad siit. http://www.hol.ee/374

Külaseltsi murutraktori kasutuskord

Objekt
Kasutuskord on koostatud Kautjala-Patika külaseltsi omanduses oleva murutraktori Husqvarna TS-238 hoiustamis-, haldamis- ja kasutamistingimuste reguleerimiseks

Murutraktori hoiustamine
Murutraktorit hoiustatakse Kautjala-Patika külaseltsi juhatuse liikme Margus Vainu elukohas sobivas hoiuruumis seni, kuni seltsil valmib tehnika ja töövahendite hoiustamiseks sobivad ruum.

Murutraktori haldamine
Murutraktori hooldus toimub külaseltsi vahenditest, mis on saadud teenuste osutamisel või külaseltsile eraldatud toetusest

Murutraktori kasutamise tingimused
- Murutraktorit kasutatakse ennekõike külaseltsi kasutuses (lepingute alusel ja/või omandise) olevate haljasalade niitmiseks.
- külaelanikul, kes vabatahtlikuna niidab külaseltsi kasutuses olevaid haljasalasid, on õigus kasutada külaseltsi juhatuse liikme kirjalikul nõusolekul murutraktorit ka talle kuuluva kinnistu niitmiseks tingimusel, et niidetav ala ei ületa 0,25 hektarit ning kasutaja varustab murutraktori piisava koguse nõuetele vastava kütusega, mis kulub talle kuuluva kinnistu niitmisel.
- Soovijatel on võimalik rentida murutraktorit hinnaga 40 eurot/päev, millele lisandub kasutatud nõuetele vastav kütus
- Murutraktori rentimisel tagab kasutaja murutraktori tagastamise rentimise eelses seisundis
- Kõik rentimise ajal tekkinud kahjustused likvideeritakse rentniku kulul
- Kui rentnik pole kasutanud murutraktorit heaperemehelikult, on külaseltsi juhatusel õigus järgmisel korral keelduda sellele kasutajale murutraktori rentimisest

Kontakt: Margus Vain
e-post: margus.vain@gmail.com
tel. 5114273

Kasutuskord on kinnitatud Kautjala-Patika külaseltsi juhatuse poolt