Kogukond koos kaunilt kõlama

Kautjala-Patika külaselts taotles KÜSK-i KOP 2016. a sügisvooru 2. meetme alt toetust külakoorile digiklaveri ja selle lisatarvikute soetamiseks, et paremini korraldada Patika külakoori proovi- ja kontserttegevust.

Projekt viidi läbi ajavahemikul 15.10.2016 - 15.01.2017.
Projekti käigus soetati firmalt IS Music Trading OÜ digitaalne klaver Roland FP80 koos koti, statiivi ja tooliga. Lisaks soetati noodipult dirigendile kasutamiseks. Soetatud digitaalne klaver aitab oluliselt paremini läbi viia Patika külakoori proove, kus koori juhendavad samaaegselt nii dirigent kui ka hääleseadja. Samuti võimaldab soetatud digiklaver käivitada uusi muusikaga seotud tegevusi kogukonnas.

Projekti kogumaksumuseks oli 1917 eurot, millest 1715 eurot saadi KÜSK-i Kohaliku Omaalgatuse Programmi kaudu. Ülejäänud raha saadi Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsilt  ja omavahendite arvelt

Patika külakoor on üks väheseid külaelanike regulaarselt kooskäimise võimalusi. Proovid toimuvad 1 kord nädalas. Kooris laulab 24 lauljat Patika külast ja ka mujalt kaugemalt (kõige kaugemalt käiakse Vaita Harkust ja Kohilast). Koori juhatab dirigent Mareks Lobe ja abidirigent Merike Saare. Hääleseadjana tegutseb Sigrit Mutso ja klaverisaatjana Emil Raja.
Kooriliikmete seas on samuti pillimänguoskusega inimesi, kes vajadusel koorilaulu saateks erinevaid pille mängivad.
Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Kohalik Omaalgatuse programmi kohta loe täpsemalt loe siit http://kysk.ee/kop

Projektijuht - Margus Vain