Rae valla 18. küladepäev Patikal

Rae valla 18. küladepäev toimub 31. juulil 2021 Patikal Kure koplis.

Külaselts taotles küladepäeva korraldamiseks toetust 2020. a KOP sügisvooru 1. meetmest ning sai positiivse rahastusotsuse - kohaliku omaalgatuse programmist toetatakse ürituse korraldamist 2500 euroga.
Ka Rae vald toetab küladepäeva korraldamist RVAKSi kaudu 4500 euroga.

Küladepäeva näol on tegemist Rae valla ühe suurema ja aasta tähtsaima kogukonnaüritusega. Selle õnnestumiseks on teretulnud ka eraisikute ja ettevõtete toetused, nii materiaalsed kui ka kaasamõtlevad ja abistavad. Omapoolse panustamise soovist võib anda märku külavanemale Eva Jaansonile e-kirja teel (evajaa@gmail.com).

Täpsemad arutelud päevakava ja muude korralduslike küsimuste kohta toimuvad 2021. aasta algupoolel, vabatahtlikud on osalema oodatud, jälgige reklaami!