Viited mitmesugustele kasulikele linkidele.

Küla ja vald
Rae Kultuurikeskus
Rae Spordikeskus
Rae valla külaliikumine
MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
MTÜ Raekodanik -foorum

Maakonna ja riigi külaliikumine
Liikumine Kodukant
Kodukandi Koolituskeskus
MTÜ Kodukant Harjumaa
Harjumaa Omavalitsusliidu Kultuurisündmuste kalender

Arendusorganisatsioonid ja rahastajad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - EAS
Harjumaa Ettevõtlus- ja Arendus Keskus
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Harjumaa Ühistranspordi Keskus
Tallinna ja Harjumaa ühised sõidugraafikud
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

Tasuta täiskasvanute koolitus

Asjaajamisjuhised ja muud materjalid
www.aktiva.ee